26 Luty 2015 roku

Aktualności

Informacja

2015-01-08

Czytaj więcej

Zmiany w uldze na dzieci

2015-01-08

Przypominamy, że z początkiem 2015 r. weszły w życie przepisy rozszerzające zasady przyznawania ulg podatkowych na dzieci. Z ulgi będą mogły skorzystać wszystkie rodziny, w których przynajmniej jedno z rodziców płaci podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT), nastąpi też podwyższenie ulgi na trzecie i każde kolejne dziecko o 20 proc. Szacuje się, że zmiany będą dotyczyć ponad miliona polskich rodzin, w których wychowuje się około dwóch milionów dzieci. Zmiany w przyznawaniu ulgi na dzieci to ważny krok w polityce prorodzinnej rządu.
więcej - kliknij tutaj...

 

Czytaj więcej

Informacja

2014-12-30

Szanowni mieszkańcy miasta i gminy Zielona Góra

W związku z uchwałą nr LXI.467.2014 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie zmian nazw ulic, z dniem 1 stycznia 2015 roku w korespondencji z Drugim Urzędem Skarbowym w Zielonej Górze proszę podawać nowy adres zameldowania zgodny z nazewnictwem wprowadzonym powyższą uchwałą.

Jednocześnie Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze uprzejmie informuje, iż numery rachunków bankowyvh tut. Organu nie ulegają zmianie.

Uchwała nr LXI.467.2014 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie zmian nazw ulic - kliknij tutaj

Czytaj więcej

Nowe rozporządzenie Ministra Finansów w zakresie kas rejestrujących

2014-12-30

Izba Skarbowa w Zielonej Górze informuje, że w dniu 7 listopada 2014 r. w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2014r., poz. 1544),

Tekst rozporządzenia można znaleźć:

www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/7564007/Rozporzadzenie_zwolnienia_2015-2016.pdf

Czytaj więcej

Życzenia

2014-12-22

Czytaj więcej

Skutki nielegalnego hazardu

2014-12-18

 

 

 

 

 

 

 

 

Zwalczanie nielegalnego hazardu.

  Więcej informacji - kliknij...

 

 

Czytaj więcej

e-Deklaracje dla płatników

2014-12-11

Od 1 stycznia 2015 r. wchodzą w życie nowe obowiązki wynikające ze zmian do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mające zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2014 r. Wprowadzone zmiany nakładają na płatników i inne podmioty niepełniące funkcji płatnika, obowiązane do sporządzania i przekazywania informacji o dochodach osób fizycznych nowy - wyłącznie elektroniczny sposób przesyłania do urzędów skarbowych deklaracji, informacji i rocznych obliczeń podatku za osoby fizyczne np. za pracowników. Oznacza to obowiązek ich przesyłania w formie dokumentu elektronicznego. Wyjątkowo ww. podmioty przesyłające informacje dla nie więcej niż 5 podatników mogą nadal składać te dokumenty w formie papierowej, z zastrzeżeniem, że dokumentów tych nie składa w ich imieniu biuro rachunkowe. W tym wypadku obowiązuje ich krótszy termin (o miesiąc) w stosunku do terminu określonego dla przesyłania urzędom skarbowym dokumentów elektronicznych tj. 31 stycznia.
Więcej: http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/e-deklaracje/dla-platnikow

Czytaj więcej

Szkolenie w Żaganiu dla płatników

2014-12-09

 Od 1 stycznia 2015 roku wchodzą w życie nowe obowiązki dla płatników, w tym też dla przedsiębiorców. Dotyczą one zasad przesyłania do urzędów skarbowych informacji i rocznych obliczeń podatku za osoby fizyczne np. za pracowników. O nowych zasadach i obowiązkach dla płatników będzie mowa na bezpłatnym szkoleniu, które organizuje Urząd Skarbowy w Żaganiu. Szkolenie odbędzie rozpoczyna się 10 grudnia br. o godz. 10.00 w Sali konferencyjnej Żagańskiej Agencji Rozwoju Lokalnego w Żaganiu.

Czytaj więcej

Zmiany w PIT i CIT oraz limity obowiązujące w 2015 r. w podatkach dochodowych

2014-11-07

Ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej updop), ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej updof) oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. pod poz. 1328) dokonano szeregu zmian w przepisach dotyczących podatków dochodowych. Wdrożo dyrektywę Rady 2011/96/UE z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich (Dz. Urz. UE L 345 z 29.12.2011, str. 8, z późn. zm.).

Nowelizacja dokonała również zmian w brzmieniu art. 306m § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej, ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, ustawie z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy oraz ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Czytaj więcej

Złoty Standard Jakości

2014-11-04

Urząd Skarbowy w Żarach otrzymał tytuł Złoty Standard Jakości. Konkurs zorganizowany przez Kancelarie Prezesa Rady Ministrów dotyczył wdrożenia usprawnień w komunikacji z klientem wewnętrznym i zewnętrznym. W konkursie wzięły udział urzędy skarbowe, izby i urzędy celne a także inne urzędy administracji rządowej, które zgłaszały dobre praktyki dotyczące obsługi swoich klientów. Najlepszą okazała się ta zgłoszona przez Urząd Skarbowy w Żarach, która dotyczy przypominania podatnikom o upływającym terminie składania deklaracji podatku od spadków i darowizn, pozwalającym na skorzystanie ze zwolnienia z tego podatku. Praktyka ta otrzymała najwięcej, bo aż 17 głosów, pokonując przy tym takie pomysły, jak: informowanie klientów inspektoratu o zaświadczeniach i decyzjach gotowych do odbioru, wspieranie działalności gospodarczej – Newsletter dla podmiotów korzystających z uproszczeń, czy wysyłanie SMS do podatników VAT. W konkursie KPRM urzędy administracji rządowej zaprezentowały 75 pomysłów na uprawnienie kontaktów z klientami.

Czytaj więcej

1 z 9  Nastepna >>
 
 
e-podatki
 
 
 

Elektroniczna Platforma Usług
Administracji Publicznej
 
 
 
Wyszukiwarka OPP
 
 
 
UKS Zielona Góra
 
IC Rzepin
 
Dziennik Ustaw